Fries Cultuur en Sport FondsOrganisatie

Organisatie

Het Fries Cultuur en Sport Fonds is een revolverend fonds welke risicodragend kapitaal verstrekt aan culturele of sportgerelateerde projecten, instellingen en/of organisaties. De gelden kunnen als aandelenkapitaal en/of als (achtergestelde) lening worden verstrekt. Op deze wijze draagt het Fries Cultuur en Sport Fonds bij aan de realisatie van een compleet cultureel en sportief aanbod voor inwoners van de Provincie Fryslân en haar bezoekers.

Het Fries Cultuur en Sport Fonds wordt medegefinancierd door het samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ/Kompas.


mail
print