Missie

Cultuur en Sport verbroederen en verbinden. Ze geven kleur aan het leven en worden beoefend en beleefd met passie. Fryslân wil een zo compleet mogelijk cultureel en sportief aanbod bieden. Daar horen topevenementen voor een groot publiek bij. Die zijn niet altijd even gemakkelijk te financiëren. Het Cultuur en Sport Fonds Fryslân wil die initiatieven mogelijk maken door het verstrekken van risicodragend kapitaal.

Het fonds kent de volgende doelstellingen:
  • het versterken van de stuwende toeristische, culturele en sportieve voorzieningen binnen Fryslân;
  • het ondernemerschap in de sport - en culturele sector in Fryslân stimuleren vanuit de gedachte dat dit zal leiden tot meer dynamiek en meer initiatieven;
  • verbetering van het ondernemerschap door continue aandacht voor missie, strategie en doelstellingen en het realiseren van deze doelstellingen.