Fries Cultuur en Sport FondsParticiperen

Participeren

Het Cultuur en Sport Fonds Fryslân beschikt over een startkapitaal van 900.000 euro dat is samengebracht door Provincie Fryslân en SNN/Kompas. Het fonds wil dit kapitaal met participaties uit het bedrijfsleven verdubbelen tot bijna 2 miljoen euro. Organisaties kunnen zo prima laten zien zich maatschappelijk betrokken te voelen en zich te willen inzetten voor een aantrekkelijk leefklimaat in de provincie.

Bent u geïnteresseerd in het Cultuur en Sport Fonds Fryslân en wilt u weten hoe u mee kunt doen? Neem dan contact op met één van onze fondsmanagers Klaas Lourens, telefoonnummer (088) 30 40 400, mobiel 06 53 28 77 77 of mail naar  of met Harry Wolkenfelt, mobiel 06 10 12 55 63 of mail naar . U kunt ook contact opnemen met onze bestuursvoorzitter Henk Buith, telefoonnummer (06) 5151 6392 of mail naar .


mail
print