Het Fonds

Het Cultuur en Sport Fonds Fryslân biedt Kapitaal, Kennis en Netwerken voor het realiseren van culturele of sportieve topevenementen, maar ook voor het verder professionaliseren en opwaarderen van bestaande evenementen in de Provincie Fryslân.

Het fonds geeft geen subsidie, maar verstrekt risicodragend kapitaal tussen de 50.000 en 400.000 euro. Gemiddeld zullen de participaties een omvang hebben van 200.000 euro.

Naast de beoogde financiering biedt het fonds ook een toegevoegde waarde in de vorm van actieve betrokkenheid bijvoorbeeld in de vorm van strategische ondersteuning als sparringpartner of bij het zoeken naar een aanvulling van uw team. Daarnaast krijgt u de toegang tot zeer uitgebreide netwerken.