Fries Cultuur en Sport Fonds õ Het Fonds õ Voorwaarden

Voorwaarden

Het Sport en Cultuur Fonds Frysl‚n biedt u de financiŽle ruimte om uw plan te realiseren. Het fonds geeft geen subsidies, maar verstrekt risicodragend kapitaal in de vorm van eigen vermogen of een (achtergestelde) lening onder strikte voorwaarden. Het fonds steunt jaarlijks diverse participaties met een bedrag van minimaal 50.000 euro en maximaal 400.000 euro per project. U betaalt de lening terug uit de revenuen van uw evenement.

Wilt u een beroep doen op het fonds, dan dient u de Aanmeldingsovereenkomst in tweevoud ondertekend naar het FCSF op te sturen en een investeringsaanvraagformulier voorzien van een goed onderbouwd plan te overleggen, waarin zowel de operationele aspecten van het project of evenement zijn uitgewerkt als de financiŽle kant en de marketing. Hieruit moet ook blijken dat het een uniek evenement betreft met een aanzienlijke publieke belangstelling. De plannen worden vervolgens beoordeeld door een fondsmanager. Op het moment dat de fondsmanager positief is, legt hij het businessplan ťn zijn advies ter goedkeuring voor aan onze investeringscommissie. De investeringscommissie neemt uiteindelijk het besluit.

Voor onze investeringscriteria verwijzen wij u naar het Fondsreglement dat u kunt vinden in het menu onder downloads. Ook kunt u daar onze Algemene Voorwaarden vinden.


mail
print