Procedure investeringsaanvraag

Via onze website www.fcsf.nl onder het menu downloads dient u 2 exemplaren van de “Aanmeldingsovereenkomst” uit te printen, te ondertekenen en per post op te sturen aan: Exté Ventures, t.a.v. FCSF, Postbus 2639, 8901 AC Leeuwarden. U ontvangt één ondertekend exemplaar retour.

Vervolgens dient u uw aanvraag in door het investeringsaanvraagformulier en uw project-/businessplan digitaal te sturen naar één van onze fondsmanagers, Harry Wolkenfelt ( of Klaas Lourens ( van Exté Ventures. Het investeringsaanvraagformulier kunt u eveneens vinden op onze website onder het menu downloads.
De Investeringsaanvraag is formeel van kracht op het moment dat FCSF beschikt over een ondertekend exemplaar van de “Aanmeldingsovereenkomst” én een ingevuld “Investeringsaanvraagformulier” met ondernemings- of projectplan.
De fondsmanager zal in eerste instantie beoordelen of uw evenement in aanmerking komt voor een investering. Op het moment dat de fondsmanager positief is, legt hij het businessplan én zijn advies voor aan onze investeringscommissie. Bij goedkeuring handelt de fondsmanager de details van de financiering verder met u af. De fondsmanager is en blijft uw aanspreekpunt.